Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi?

Đêm nay lại cũng như bao đêm khác. sau khi thấy em đi thay đồ đi ngủ, tôi chỉ biết thốt lên: “Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao anh chịu nổi?”. Lúc đó cô chỉ biết cười. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cả 2 chúng tôi lao vào nhau như 2 con người  đói khát tình dục đã lâu.

Đây chỉ là 1 trong số rất nhiều hình ảnh sex và chúng tôi đã chụp lại trong suốt quá trình yêu nhau. Cô là 1 người con gái rất tuyệt vời. Tuyệt vời từ chuyện gia đình cho đến tình dục. Mọi thứu tôi cần, cô đều đáp ứng đủ cả. Lâu lâu, cả 2 lại đổi khẩu vị bằng cách thay đổi đồ ngủ. Nhưng có vẻ như bộ đồ ngủ lần này chúng tôi chọn quá sexy rồi.

Hình 1: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 1: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 2: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 2: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 3: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 3: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 4: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 4: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 5: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 5: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 6: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 6: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 7: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 7: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 8: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 8: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 9: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 9: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 10: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 10: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 11: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 11: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 12: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 12: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 13: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 13: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 14: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 14: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 15: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 15: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 16: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 16: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 17: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 17: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 18: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 18: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 19: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi
Hình 19: Em cứ ăn mặc như thế này thì làm sao tôi chịu nổi

Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục: Ảnh sex Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!