Điều Khoản Sử Dụng

Trang web chứa các nội dung người lớn vì thế chúng tôi nghiên cấm tất cả các bạn dưới 18+ truy cập vào trang web.

Khách hàng không cung cấp bất kỳ một thông tin cá nhân nào vào trang web. Đây là thông tin cá nhân của bạn. Bạn hãy giữ an toàn thông tin của bạn.

Trường hợp các bạn vi phạm các điều khoản sử dụng của chúng tôi chúng tôi có quyền cắt ngang ngay lập tức khi bạn đang sử dụng trang web chúng tôi.

Chúng tôi không đảm bảo 100% rằng các tính năng trên website hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc đảm bảo sự vận hành tính năng website không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản sử dụng, về hoạt động của các dịch vụ, hoặc sự kết nối của bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua gmail

Mọi chi tiết xin được liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.